Về cuộc thi

(English below)

Cuộc thi ảnh 'Câu chuyện rác nhựa" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phát động, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc quản lý rác thải sinh hoạt nói chung và rác thải nhựa nói riêng, qua đó để người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những tác động tiêu cực của việc quản lý chất thải không đúng cách với sức khỏe con người và môi trường.

Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống thực hiện cuộc thi này.

-----

ABOUT THE CONTEST
The photo contest 'Story of Plastic Waste', launched by the United Nations Development Program, aims to raise community awareness about domestic waste management in general and plastic waste in particular, thereby citizens and businesses are more aware of the negative effects of improper waste management on human health and the environment.

Career & Life Magazine runs this contest.
 

0948.466.688
0.22895 sec| 2026.477 kb

Warning: file_put_contents(cache/js//9ca864d942301f6d04ae986011df8699.js): failed to open stream: Permission denied in E:\photocompetition.undp.org.vn\libraries\fscache.php(1) : eval()'d code on line 26