Warning: session_start(): open(C:\Windows\temp\sess_h296er399o9o4mbc4sovn0mum4, O_RDWR) failed: Invalid argument (22) in E:\photocompetition.undp.org.vn\includes\defines.php on line 2
Về cuộc thi - Page - Cuộc thi ảnh - Câu chuyện rác nhựa

Về cuộc thi

(English below)

Cuộc thi ảnh 'Câu chuyện rác nhựa" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phát động, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc quản lý rác thải sinh hoạt nói chung và rác thải nhựa nói riêng, qua đó để người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những tác động tiêu cực của việc quản lý chất thải không đúng cách với sức khỏe con người và môi trường.

Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống thực hiện cuộc thi này.

-----

ABOUT THE CONTEST
The photo contest 'Story of Plastic Waste', launched by the United Nations Development Program, aims to raise community awareness about domestic waste management in general and plastic waste in particular, thereby citizens and businesses are more aware of the negative effects of improper waste management on human health and the environment.

Career & Life Magazine runs this contest.
 

0948.466.688
0.20749 sec| 2026.813 kb

Warning: Unknown: open(C:\Windows\temp\sess_h296er399o9o4mbc4sovn0mum4, O_RDWR) failed: Invalid argument (22) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\Windows\temp) in Unknown on line 0